Vælg evt. kategori: *alle*  Dick og Victorinox  Fakta  Historie  Knive  Opslag  Slibesten  Tormek  
Nedenfor lidt baggrundsinformation og slibning i almindelighed, og om slibematerialer i særdeleshed.

Dick og Victorinox køkken og kokkeknive

Dick og Victorinox er "arbejdshestene" blandt knive.

Dick er et af de ældste knivmærker (siden 1778), og bla. de helsmedede knive, er klart foretrukket af professionelle.

Victorinox har et stort program af køkken og kokkeknive, og er bla. kendt for sit FIBROX skaft, som er uovertruffet til våde og fedtede hænder, og som tåler høj varme (115°).

Fakta om ...

håndfile
skærpning og profilering
kædesavsfile
valg af fileskaft
hastigheder for roterende file
Generelt om fleksible slibeprodukter

Skærsliber

>>Jeg sliber knive, jeg sliber sakse, jeg sliber solskin og dagligt brød<<
Som der står i den gamle vise om skærslipperen.
En skærsliber (oprindelig skærslipper) var en vandringsmand, som gik rundt på landevejen og udførte slibearbejde for folk. Typisk slibning af knive og sakse. Han havde en trækvogn med en hånd/fod betjent slibesten. I 1900 tallet blev det almindelig med en cykel, hvor pedalerne trak slibestenen. Skærsliberens kundegrundlag smuldrede i takt med at kvinderne blev udearbejdende.
Slibestenen var Gulland'sk Sten, en sandsten, som brydes på Gotland, der førhen blev kaldt Gulland. Det mest almindelige var at stenen blev hugget ud i cylinderform og tilpasses en aksel så den kan sættes i et trug som drejesten. Endnu i 2007 findes der stadig "gammeldags" skærslibere i Danmark. slibeservice.dk er en moderniseret udgave af skærsliberen, som ikke kører rundt på må og få, men som tilkaldes til slibearbejder. Det er typisk kantiner, restauranter og anden erhvervsvirksomhed, der tilkalder.

Om våbenloven og knive i offentligt rum

Link til politiet forklaring/uddybning.

Uddrag af ændringer i våbenloven, om at bære kniv.

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. marts 2004

Lov om ændring af våbenloven
(Forbud mod at bære kniv m.v. samt skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv m.v.)
 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1
I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved § 23 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 
og § 4 i lov nr. 378 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:
1. § 4, stk. 1, affattes således:
»På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende 
er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, 
til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. 
Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.«

....
....

Slibeservice

opslag for køkkener, kantiner og hoteller
opslag håndværkere
opslag boligforeninger/boligområder

- dyreklippere (hunde, får, heste, kanin, ...)
- haveredskaber, knive, sakse, ...

Slibesten

Den fineste slibesten, er i dag stadig et naturprodukt. Tormeks fineste sten, er en Japansk Vandsten. I dag anvendes sandsten / vandsten, og kunstigt fremstillet sten som: aluminiumoxid, smergelsten, der på forskellig vis er bundet sammen, enten ad keramisk vej, eller ved hjælp af kunstharpiks. Slibesten fås i adskillige kvaliteter og med kornstørrelse fra 8 (meget grov) til 1000 (støvfin). Hårdhed og struktur varierer ligeledes. Til den grovere håndslibning anvendes en såkaldt skuresten, Carborundumsten der er en form for kunstig diamant, fremstillet ved ophedning af koks, salt og sand, hvorved der dannes siliciumkarbid og anvendes som skuresten til den grove slibning af værktøj. Når man bevæger jernets fas hen over den slibestenen, skabes en råæg, eller vildæg/grat, der siden må fjernes. For at få jernet helt skarpt må æggen glattes, og råæggen fjernes. Det sker med en hvættesten, eller læder.

Tormek vådslibesystem

Tormek har et unikt produkt, samt en unik og sikker metode til at slibe næsten alle skær.
Ingen tvivl om at Tormek har verdens bedste vådsliber system.
Produktinfo
Introduktionsvideo
Artikel om våd eller tør slibning (kilde Woodturning) på engelsk
->top